Kontakt: Atle Frøysland, tlf. 916 11 846
epost

Fabelaktiv

Kontakt: Atle Frøysland, tlf. 916 11 846
epost

Voigts jakt og fiske

Butikk:
  • Voigts jakt og fiske er ein spesialbutikk der du får kjøpt jaktkort og nødvendig utstyr til jaktturen, som hagleskot, klede osv.
  • Butikken ligg rett ved Bardufoss Lufthamn og Bardufosstun.
Prøveskyting:
  • Hos Voigts jakt og fiske kan du få prøveskyte hagla og få ein individuell tilpassing av hagla, før du startar jakta.
  • God skyting er avhengig av eit våpen som er nøyaktig tilpassa den enkelte skyttar.
  • Det er kolbens utforming som lengde, fall og cast off som avgjer kor godt du treff.
  • Det er kun ved prøveskyting at du kan få eit sikkert svar på korleis hagla passar deg.

0539

Treff, eller... Foto Ragnar Boifot

E-post

Utviklet med HTML5 og CSS3 av akzidenz