Kontakt: Atle Frøysland, tlf. 916 11 846
epost

Fabelaktiv

Kontakt: Atle Frøysland, tlf. 916 11 846
epost

Transport

Bil

 • På flyplassen vert du møtt av ein representant frå Fjellguiden Altevatn og frakta til Altevatn for vidare transport over vatnet.
 • Alternativt kan ein bli henta på Bardufosstun, 5 minuttar frå flyplassen, i tilfelle du har behov for overnatting før avreise til jaktterrenget.
 • Frå Bardufoss lufthamn til Altevatn er det 45 km.

biltransportBåthamna ved Atltevatn. Foto: Ragnar Boifot

Båt på Altevatn

 • Altevatnet er nesten 5 mil langt, regulert vatn, med mange lumske grunnar og til tider hardt vær.
 • Lokalkunnskap om vatnet og værforhold er derfor svært viktig for å ferdast trygt på vatnet.
 • Fjellguiden Altevatn sin 22 fot Buster Magnum er veleigna for transport på vatnet og godkjent for inntil 8 personar.
 • Frå båthavna til Ostu som er båtplass for hytta på Leina er det 39 kilometer. Turen tar ca.45 minutt ved gode værforhold.
Pakking av båt ved brygga.Pakking av båt ved brygga.

Båtar på Leinavatn

 • Fjellguiden Altevatn har to spesiallaga 17 fots aluminium båtar med 40 hk motor på Leinavatn.
 • Tilgangen til dei to båtane gir ein stor fleksibilitet og hurtig transport til ulike område på vatnet.
 • Spesielt er dette viktig for å ha tilgang til ulike og varierte jaktterreng.
Ein av båtane til Fjellguiden Altevatn.Ein av båtane til Fjellguiden Altevatn.

Snøscooter

 • Fjellguiden tilbyr snøcootertransport til parkeringsplass for hytta til Statsskog på Leina. Turen tar ca. ein time under gode forhold.
 • Ein avpassar antall snøscooterar og kjelkar etter antall personar, hundar og bagasje.
 • Hjelm, briller og scooterdress inngår i leiga.
 • Grunna låge temperaturar er det svært viktig med varme og rette klede. Sjå forslag til utstyrsliste.
Skutertur til SverigePå skutertur til Sverige.

E-post

Utviklet med HTML5 og CSS3 av akzidenz