Kontakt: Atle Frøysland, tlf. 916 11 846
epost

Fabelaktiv

Kontakt: Atle Frøysland, tlf. 916 11 846
epost

Samarbeidspartnar

Fjellguiden Altevatn

Fjellguiden Altevatn AS vart vidareført av Kjell Hanstad etter at firmaets tidlegare eigar Thor Pedersen omkom ved Altevatn sommaren 2009. Fjellguiden er vidareført med same filosofi som Thor dreiv etter. Høg fokus på kvalitet innanfor villmarks-opplevingar i områda rundt Altevatn og Leina i Indre Troms.

Kjell Hanstad
  • Kjell er født i Bardu i 1953. Sambuar med Regina.
  • Jakt og fiske har alltid vore Kjell sin store interesse. Som aktiv friluftsmann har Kjell fleire lange turar bak seg. Deriblant Norge på langs frå Lindesnes til Nordkapp, saman med Regina vinteren 2009. Les om turen på mobakke.net
  • Kjell er også ein av dei få som har overlevd snøskred der han i 2008 låg i over ein time under snøen før han var greven fram. motbakke.net
  • Kjell er utdanna frå Krigsskulen og forsvarets høgskule sitt hovudkurs. Har vore kompanisjef i Brigaden i Nord-Norge, instruktør i hærens stabsskule, stabssjef for Setermoen garnison og sjef for operasjonsstøtte i hærens styrker.
  • Rådmann i Bardu kommune frå 2005 til 2008.

Altevatn 07Kjell Hanstad

E-post