Kontakt: Atle Frøysland, tlf. 916 11 846
epost

Fabelaktiv

Kontakt: Atle Frøysland, tlf. 916 11 846
epost

Jaktområder

Altevatn og Leina

  • Frå Bardufoss flyplass til Altevatnet er det 45 km.
  • Altevatn ligg 380 moh. og strekkjer seg 47 km. innover til grensa for Dividalen nasjonalpark og Leina-området på svenskegrensa.
  • Altevatn-området er eit fantastisk naturområde omkransa av fjelltoppar på opptil 1600 meter.
  • Eit unikt jaktområde for småvilt både haust og vinter, der ein kan jakte både lirype og fjellrype.
0639Leina med utsikt vestover mot Altevatn og Rokkaborre. Foto Ragnar Bøifot.

Småviltjakt ved Altevatn og Leina

  • Kjell Hanstad er godt kjend i dette storslåtte jaktterrenget og tilrettelegg jaktturar for grupper på inntil 6 personar.
  • Kjell ordnar med biltransport frå flyplass, båt og snøskutertransport over Altevatn.
  • Kjell kan ved behov vere jaktguid under opphaldet.
  • Ein kan velje om ein vil bu i hytte eller telt.
0612Jakt på Leina. Foto Ragnar Bøifot.

Etter avslutta jakttur

  • Etter avslutta jakt vil Kjell ordne med pakking av ”viltet” og transport tilbake til Bardufosstun eller flyplass.
  • Ein anbefalar at du overnattar på Bardufosstun, slik at du får deg ein dusj og og ei god natts søvn før du set deg på flyet neste dag.
ImageLasse under vinterjakt på Leina. Foto Atle Frøysland.

E-post

Utviklet med HTML5 og CSS3 av akzidenz