Kontakt: Atle Frøysland, tlf. 916 11 846
epost

Fabelaktiv

Kontakt: Atle Frøysland, tlf. 916 11 846
epost

 • Heim
 • Laksefiske Nausta
 • Statistikk

Statistikk

1. Fangststatistikk villaks Nausta

ÅrstalLaks 0 – 3 kg.Laks 3 – 7 kg.Laks over 7 kgTotalt laks
Ant. Utsett Kilo Ant. Utsett Kilo Ant. Utsett Kilo Ant. Utsett Kilo
2017 237 52 410 280 140 1217 68 49 522 585 241 2150
2016 602 154 1251 677 490 2897 61 48 488 1340 692 4636
2015 1655 624 3035 343 212 1629 53 44 437 2051 881 5101
2014 747 210 1525 195 137 931 34 24 266 976 371 2722
2013 754 155 1318 258 139 1221 21 17 167 1083 311 2706
2012 1218 303 2772 591 439 2599 95 31 748 1904 806 6119
2011 789 103 1449 405 316 1849 28 22 240 1222 441 3539
2010 876 285 1370 158 85 682 16 9 125 1050 379 2177
2009 579 38 1047 170 61 745 15 6 125 764 105 1917
2008 682 52 1169 150 114 722 19 18 150 851 184 2041
2007 268   466 253   1082 19   164 540   1712
2006 406   670 524   2117 15   115 945   2902
2005 1676   2791 442   1783 15   124 2133   4698
2004 1168   1766 238   1051 19   157 1425   2974
2003 719   1118 433   1802 23   200 1175   3120
2002 640   1186 354   1528 24   196 1018   2910
2001 1121   1918 737   3214 19   147 1877   5279
2000 2394   4199 693   2967 17   124 3104   7290
1999 1574   2624 203   905 26   209 1803   3738
1998 603   1072 411   1736 8   64 1022   2871
1997 1200   1942 145   637 19   150 1364   2736
1996 471   787 112   525 11   86 594   1398
1995 745   1230 233   1138 20   162 998   2530
1994 1079   1939 114   550 10   78 1203   2567
1993 764   1175 119   518 11   176 903   1869
1992                       1040
1991                       1742
1990                       4132

Kommentarar til tabell:

Kolonna antal viser laks som er avliva og utsett. Kolonna utsett vider antal laks som er sett tilbake i elva. Kolonna kilo er samla for avliva og utsett laks.      

Fiskesesong:

 • Frå 2014 01.06 til 31.08.   2013 frå 15.06 til 15.08.   2012 frå 22.06 til 15.08.   2010 - 2011 frå 15.06 til 15.08.   2003 - 2009 frå 01.06 til 31.08.   1999 - 2002 frå 15.06 til 24.08.   1994 - 1998 frå 15.06 til 17.08.   1992 - 1993 ffrå 15.05 til 17.08.   1990 - 1991 frå 15.05 til 31.08. 

Kvotar laks:

 • I 2008 vart det innført sesongkvote for heile elva på laks over 2.5 kilo. Frå 2012 3.0 kilo. Kvota blir fordelt likt melom tre område i elva. Sesongkvota i perioden 2008 til 2017 har vore 30, 100, 55 , 55, 100, 120, 90,90, 90 og 60. Stamlaks til klekkeriet går ut av sesongkvote. I tillegg til sesongkvote på større laks, har det vore ei personleg døgnkvote på ein laks under 2.5/3.0 kilo. 
 • Fram til og med 1998 var det ikkje kvotar i Nausta. I 1999 vart det innført personleg døgnkvote på 7 laks uavhengig av størrelse. I perioden 2000 til 2006 var kvota 5 laks. I 2007 vart den redusert til 3 laks.
 • Sesongkvote på heile elva på laks over 3.0 kilo, aukar smoltproduksjonen og gjer Nausta til ei endå meir attraktiv elv for laksefiske.       

2. Fangststatistikk sjøaure

ÅrAnt.KiloÅrAnt.KiloÅrAnt.Kilo
2017 89 96            
2016 83 84            
2015 237 242            
2014 196 207            
2013 149 152 2005 571 620 1997 263 239
2012 124 120 2004 275 282 1996 347 197
2011 280 288 2003 508 526 1995 234 168
2010 245 286 2002 152 189 1994 203 202
2009 350 363 2001 259 306 1993 321 287
2008 186 194 2000 577 700 1992   68
2007 247 275 1999 547 633 1991   94
2006 279 240 1998 358 347 1990   203

 

3. Fisketeljar i Hovefossen

Årstal 01.07 15.07 01.08 15.08 01.09 15.09 Totalt Laks Sjøaure
2017  85 319 713 877 932 961 961 940 21
2016 450 1143 1636 1760 1850    1900    
2015              1927 1744 183
2014 200 700 1.050 1075 1200 1210 1230 1020 210
2013 168 307 459 746 880 969 997 925 73
2012 70 363 1339 1628 2096 2101 2101 2043 58
2011 56 576 1661 1758 1901 1937 1954 1824 130
2010 88 185 350 528 640 658 680 554 120
2009 115 315 466 633 715 732 758 564 188
2008 75 275 483 554 581 617 644 507 136
2007 109 222 323 392 435 454 462 324 138
2006 139 339 649 694 707 730 730 627 103
2005 2 83 462 809 993 1016 1016 840 147
2004 30 246 703 890 971 1026 1030 937 93
2003 220 715 1107 1181 1210 1217 1232 966 266
2002 85 784 1518 1730 1739 1845 1942    
2001 165 657 1287 1571 1845 1900 1910    
2000 9 225 2270 3000 3575 3655 3900    
1999 12 285 1335 1986 2442 2836 2933    
1998 85 236 467 558 607 658 683    

Kommentarar:

 • Talmaterialet er innhenta frå Skandinavisk  Naturovervåking AS ved Anders Lamberg.
 • Det viser fisk som har passert gjennom fisketeljar og som er registret på video i Hovefossen.
 • I 2015 vart det registrert 3 oppdrettslaks, 11 i 2014, 2 i 2013, 6 i 2010 og 7 i 2009.

 

4. Statistikk for område/fiskesoner formidla av FabelAkitv

ÅrstalOmråde 1
Sone 1 og 2
Område 2
Sone 3 og 4
Område 3
Sone 5
Totalt for laks
Ant Kilo Ant Kilo Ant Kilo Ant Kilo Snitt
2017  33  89  16  63  10  36  59  188  3.2
2016 73 240 67 282 26 95 166 617 3.7
2015 71 180 57 155 29 74 157 409 2.6
2014 59 170 35 105 2 4 96 270 2.8
2013 47 141 15 51 9 38 71 230 3.2
2012 85 306 20 73 10 37 115 416 3.6
2011 70 203 31 99 12 45 113 347 3.0
2010 40 70 18 43 5 11 63 124 2.0
2009 38 95 19 64 9 22 66 181 2.8
2008 30 54 3 4 4 8 37 67 1.8
2007 29 96 2 8 5 17 36 121 3.4
2006 44 132 10 36 3 10 57 178 3.1
2005 73 153 30 70 8 16 111 239 2.2
2004 92 184 25 60 15 30 130 274 2.1
2003 59 129 40 116 14 34 113 279 2.4
2002 28 73 37 122 13 18 78 213 2.7
2001 62 166 60 198 29 78 151 442 2.9
2000 105 252 100 250 62 145 267 647 2.4

Kommentarar:

 • Tabellen viser både avliva og utsett laks.
 • I 2017 vart 50 % av all laks sett tilbake i elva. For laks over 3. kilo vart 89 % sett tilbake i elva.

E-post

Utviklet med HTML5 og CSS3 av akzidenz