Kontakt: Atle Frøysland, tlf. 916 11 846
epost

Fabelaktiv

Kontakt: Atle Frøysland, tlf. 916 11 846
epost

  • Heim
  • Laksefiske Nausta
  • Kjenneteikn

Kjenneteikn

Nausta med utløp i Førdefjorden, er lakseførande i 12 kilometer. Elva ligg i Sogn og Fjordane 13 kilometer vest for Førde og 35 minutt frå Førde Lufthamn. Nausta er varig verna og nasjonalt laksevassdrag. Det er eit av Noregs finaste og beste vassdrag for laksefiske med gode fiskerettar jamt fordelt over heile elva. Elva renn gjennom velstelte jordbruksområde omkransa av ein variert og fin natur. Området under Naustdalsfossen er kjent som ein av Noregs beste fiskeplassar for laksefiske.

  • Målt i antal og kilo laks pr. kilometer elv er Nausta ei av Noregs beste lakseelvar.
  • Nausta er ei smålakselv, med eit godt innslag av mellomlaks.
  • Elva er ei typisk flomelv, der vasstanden kan variere mykje på kort tid.
  • Nausta er kjent som ei spennande elv for einhands flugefiske.
  • Den største laksen (holaks) fiska i Nausta er 23.5 kilo og vart fiska av Trygve Kleiva i 1937.

Naustdalsfossen med Friis- og Klevenretten på flo sjø. Foto Terje Rygg.

Naustdalsfossen med Friis- og Klevenretten på flo sjø. Foto Terje Rygg.

E-post

Utviklet med HTML5 og CSS3 av akzidenz