Kontakt: Atle Frøysland, tlf. 916 11 846
epost

Fabelaktiv

Kontakt: Atle Frøysland, tlf. 916 11 846
epost

 • Heim
 • Laksefiske Nausta
 • Fiskeføreskrifter

Fiskeføreskrifter

Fiskeforeskrifter

Fiskeføreskrifter for Nausta 2019:

 • Fiskesesong laks frå 1.juni til 31.august.
 • Fiskesesong sjøaure 22 juni til 8 august.
 • Personleg døgnkvote på avliving av ein villaks t.o.m 65 cm.
 • Fiske etter laks skal avsluttast når døgnkvota er nådd.
 • Sesongkvote for heile elva på avliving av 30 villaks over 65 cm. Kvota vert fordelt likt mellom tre område.
 • All laks og sjaøure både avliva og utsett skal fortløpande rapporterast på scanatura.no 
 • All laks over 65 cm.som vert avliva utover kvota skal leverast til Naustdal alders og sjukeheim.  
 • Døgnkvote på avliving av ein sjøaure inntil 50 cm. Større aure er freda. 
 • Fiskereiskap er fluge, sluk, spinnar, wobler og mark.
 • Elveeigarlaget oppfordrat til bruk av "sirkelkrok" ved markfiske.
 • Det skal kun nyttast knutefri håv, for å redusere skade på skjell og slim på fisk som vert sett ut at.
 • All fiskarar skal bruke kroktang for å løyse fiskekroken.
 • Alt fiskeutstyr skal desinfiserast før fiskestart.
 • Fisketrygdavgift for laks må betalast før fiskestart.
 • For spørsmål kontakt leiar i elveeigarlaget Eiliv Erdal på telefon 90 52 19 97.

E-post

Utviklet med HTML5 og CSS3 av akzidenz