Kontakt: Atle Frøysland, tlf. 916 11 846
epost

Fabelaktiv

Kontakt: Atle Frøysland, tlf. 916 11 846
epost

Visjon, forretningside og strategi

Ein stolt fiskar. Foto Ole Wisler.Ein stolt fiskar. Foto Ole Wisler.Visjon

  • Vi skal vere ei drivkraft for lokal næringsutvikling basert på ei framtidsretta forvaltning av våre felles fiske-, jakt- og naturressursar.

Forretningside

  • Formidle og tilrettelegge fiske, jakt og naturopplevingar for grunneigarar til ulike kundegrupper.

Strategi

  • Vi skal samarbeide med grunneigarar som har gode fiske- og jaktlokalitetar.
  • Vi skal samarbeide med lokale og entusiastiske fiskarar, jegerar og andre ressurspersonar.
  • Vi skal ha god fiske- og jaktkultur og etablere eit godt forhold til andre fiskarar og jegerar.
  • Vi skal utvikle gode relasjonar til organisasjonar, myndigheiter,  forskingsinstitusjonar og media.
  • Vi skal tilby våre kundar pakkeløysingar tilpassa individuelle behov og ynskje.

E-post

Utviklet med HTML5 og CSS3 av akzidenz