Kontakt: Atle Frøysland, tlf. 916 11 846
epost

Fabelaktiv

Kontakt: Atle Frøysland, tlf. 916 11 846
epost

Lokalmiljøet

  • Lokale, erfarne og entusiastiske sportsfiskarar er FabelAktiv sine viktigaste ressursar.
  • Dei guidar for oss, deltek i dugnad og i utvikling av FabelAktiv.
  • Dei er nøkkelpersonar i ei framtidsretta forvaltning av våre felles fiske- og naturressursar.
  • For å ivareta og motivere lokale fiskarar tilbyr vi dei god tilgang til fiskerettar som vi formidlar.
  • Vi legg vekt på å utvikle tiltak for barn og ungdom, då dei er våre framtidige guidar, forvaltarar og kundar.

Lokalmiljo

E-post

Utviklet med HTML5 og CSS3 av akzidenz