Kontakt: Atle Frøysland, tlf. 916 11 846
epost

Fabelaktiv

Kontakt: Atle Frøysland, tlf. 916 11 846
epost

Kvalitetsstandard

FabelAktiv sin kvalitetsstandard skal optimalisere alle påverkelege faktorar for å sikre våre kundar ein vellykka og forutsigbar fisketur. Nedanfor ser du vår kvalitetsstandard for laks- og sjøaurefiske.

 • Fiskerettar

  • Fiskerettane skal være blant elvas beste rettar og kunne vise til eit godt og stabilt fangstvolum av fisk.
  • Fiskerettane skal være fordelt over heile elva, for å kunne tilby eit godt fiske gjennom heile sesongen, i takt med laksen sin fordeling på elva.
  • Fiskerettane skal vere varierte, for å kunne tilby pakkeløysingar av fiskerettar, som fungerer godt på ulike vasstandar.
  • Fiskerettane skal ligge i ein skjerma og fin natur.
  • Det skal vere kart som viser kvar fiskerettane er i elva og beskrivelse av dei.
  • Nedkjørsle, parkering og fiskesoner skal vere godt skilta.
 • Bustad

  Hus og hytter:

  • Bustad med inventar, utemøblar og uteområde, skal ha ein standard som er tilpassa kundegruppa som det er tiltenkt.
  • Så langt råd er, skal det være kort avstand til elva og fin utsikt over elva og dalen.
  • Uteområde skal være godt opprusta og eigna for instruksjon i flugefiske og andre aktivitetar.
 • Fiskehytter

  Fiskehytter:

  • På fiskerettane er det så langdt som det er råd fine og praktiske fiskehytter.
  • Hyttene er av ulik storleik og utforming tilpassa kvart naturområde.
  • Det er køyar med madrass for overnatting i sovepose.
  • Der er bord og benkar. Gassgrill med kokeplate. Gasslampe. Vasskanner. Fiskehov. Fiskevekt.
  • Fint og velstelt uteområde med bålplass.
  • Utedo.
 • Vegetasjon

  Vegetasjon:

  • Fiskerettane er godt rydda for skog og anna vegetasjon.
  • Årleg pleie langs tilkomstvegar til elva og fiskestiar sikrar til ei kvar tid eit velstelt område langs og ved elva.
  • Arbeidet blir utført slik at det i varetek fiskens behov for skjul og næringstilgang frå tre og busker langs elvebredda.
  • Der tre og busker er nødvendig bindingsmateriale for å sikre elvebredda mot utrasing i samband med flaum og isgang, ber ein om forståing for at vi ikkje kan fjerne vegetasjonen.
 • Vertskap

  Vertskap:

  • Våre samarbeidspartnarar får god opplæring og oppfølging for at du som kunde skal vere sikra eit minnerikt opphald. 
  • Dei er sterkt engasjert i utvikling av eige produkt og i utviklinga av FabelAktiv.
  • Dei er din kontaktperson under opphaldet.
 • Fiskeguidar

  Fiskeguidar:

  • Fiskeguidane er lokale og entusiastiske fiskarar med lang erfaring.
  • Under opphaldet vil dei bidra med gode tips og råd om laksen og sjøauren sine standplassar på ulik vasstand.
  • Korleis du skal fiske dei ulike hølane og når tid på døgnet det er størst sjanse for å få fisk.
  • Våre guidar kan bidra med opplæring i fluge, sluk og markfiske.
  • Har du behov for å leige fiskestenger, vadebukser eller kjøpe fluger og slukar så ordnar guidane dette.
  • Har du behov for transport til fiskesoner og flytransport kan dei hjelpe til med dette.
 • Kokk

  Kokk:

  • Våre kokkar er handplukka med utgangspunkt i gode referansar.
  • Dialog med våre kundar i planlegginga av menyar blir tillagt stor vekt, for å sikre ønska kvalitet.
  • Det blir lagt vekt på bruk av lokale råvarer og mattradisjonar.
  • Fleksibilitet i tidspunkt for måltid og servering ved elva er viktig for å optimalisere fiskeopplevinga.
 • Fiskeutstyr

  Leige av fiskeutstyr:

  • Fiskeutstyr som fluge, sluk, markstenger og vadebukser kan leigast.
  • Redningsvestar, stonghaldarar og fiskehovar er gratis.
  • Forbruksutstyr som fluger, slukar, fiskesene osv. kan kjøpast.
  • Ein kan gjennom praktisk fiske teste ut ulike flugestenger for deretter å kunne kjøpe eige utstyr tilpassa eigen kasteteknikk.
 • Alternativer

  Alternativt fiske:

  • I tilfelle vanskelege fiskeforhold, har vi tilrettelagt for alternativt aktivitetar.
  • Aurefiske og sjøfiske der avstandar til gode fiskeplassar tillet dette.
  • Opplæring i flugefiske.
  • Guida fjellturar, breturar og stølsturar.
  • Rafting, fjellklatring, golf og leirdueskyting.
  • Besøk av museum og galleri.
  • Hotell og restaurantar.

E-post

Utviklet med HTML5 og CSS3 av akzidenz