Kontakt: Atle Frøysland, tlf. 916 11 846
epost

Fabelaktiv

Kontakt: Atle Frøysland, tlf. 916 11 846
epost

Fiske

Aurefiske

 • Fiske i Haukedalen er variert og eignar seg godt for heile familien.
 • Fisken er av god kvalitet, sølvblank og med raud og fin farge på kjøttet.
 • Den beste fiskeperioden i Haukedalen i er frå 15 juni og ut september månad. På fjellet frå 10 juli.

Fiske i Haukedalsvatnet

 • Haukedalsvatnet med sitt grønfarga brevatn ligg 300 moh. og er 10 kilometer langt.
 • I Haukedalsvatnet kan ein fiske frå båt i innlaupsosen og på vatnet.
 • Ein mykje brukt fiskemetode på vatnet er markdrag og oter.
 • Leige av garn og garnfiske etter avtale.

Fiske i fjellvatn

 • På Årskaugheia 600 moh. kan ein fiske i tre ulike fjellvatn.
 • Fisken er av middels kvalitet og storleik.
 • Turen opp til Årskaugheia tar 45 minutt på skogsvei/sti.

Fiske i elva

 • I elva Gaula disponerer vi over ein kilometer med mange gode og varierte fiskeplassar for fluge, sluk og mark.
 • Flugestrekket innn mot innlaupsosen til Haukedalsvatn er eit eldorado for flugefiske.

 

E-post

Utviklet med HTML5 og CSS3 av akzidenz