Kontakt: Atle Frøysland, tlf. 916 11 846
epost

Fabelaktiv

Kontakt: Atle Frøysland, tlf. 916 11 846
epost

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Sesongen 2014 i Nausta

Godt fiske i NaustaPå FabelAktiv sine fiskesoner vart det i år fiska 145 laks som er ein auke på 23 % frå 2013.
Tatt i betraktning den svært låg vasstanden og høg vasstemperatur gjennom stort sett heile sesongen, så er dette eit godt resultat. Snittvekta gjekk ned frå 3.0 til 2.8 kilo.

Les mer …

E-post

Mykje laks i Nausta

Godt fiske i NaustaOppgangen av laks til Nausta i år er over det dobbelte av i fjor. Det er registrert 1.100 fisk gjennom fisketeljar/video i Hovefossen. Det er mykje stor laks til Nausta å vere og godt med mellom- og smålaks. Den største laksen som er registret i teljaren er på ca.20 kilo.  

Les mer …

E-post

Utviklet med HTML5 og CSS3 av akzidenz