Kontakt: Atle Frøysland, tlf. 916 11 846
epost

Fabelaktiv

Kontakt: Atle Frøysland, tlf. 916 11 846
epost

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Meir laks i Nausta og Gaula i Sunnfjord

NAUSTDAL_no39Nausta og Gaula i Sunnfjord kan vise til ein positiv utvikling i 2009. Eit jamt innsig av laks gjennom heile sesongen er svært gledeleg, når ein veit at dei fleste andre norske elvar har hatt ein elendig sesong. Den positive utviklinga for dei to Sunnfjord elvane, skuldast truleg det restriktive forvaltningsregimet i dei to elvane.

Les mer …

E-post

Utviklet med HTML5 og CSS3 av akzidenz