Kontakt: Atle Frøysland, tlf. 916 11 846
epost

Fabelaktiv

Kontakt: Atle Frøysland, tlf. 916 11 846
epost

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Sats på Nausta i 2012

NAUSTAI 2011 gjekk det 1.824 villaks gjennom lakseteljaren i Hovefossen i Nausta. Dette er ein auke på 1.270 laks frå 554 i 2010. Snittet for oppvandrande laks dei ti siste åra er 890. Resultata frå teljaren er kontrollert oppimot video, så tala er korrekte. Kva skuldast så den store auken ?

Les mer …

E-post

Utviklet med HTML5 og CSS3 av akzidenz