Kontakt: Atle Frøysland, tlf. 916 11 846
epost

Fabelaktiv

Kontakt: Atle Frøysland, tlf. 916 11 846
epost

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Eventyrleg laksefiske i Nausta og Gaula i Sunnfjord

NAUSTDA 9826På fiskesoner som blir formidla av FabelAktiv i Nausta og Gaula i Sunnfjord, vart det i 2012 tatt over 1.100 villaks. Snittvekta for laksen i Nausta var på 3.6 kilo og Gaula 4.5 kilo.

På soner formidla av FabelAktiv i Nausta vart femti prosent av all laks  sett tilbake i elva og syttifem prosent av laksen over 3.0 kilo. I Gaula sekstifem prosent av all laks og syttifem prosent av laksen over 2.5 kilo. Største laksen i Nausta var på 14.0 kilo og i Gaula 15.6 kilo.

Gjennom fisketeljaren i Osfossen i Gaula har det 15 september passert 2.850 fisk og i Hovefossen i Nausta over 2.000.

Les mer …

E-post

God start på laksefiske i Osfossen

Osfossen Gaular IMG 023Dei første dagane av laksefiske i Osfossen i Gaula i Sunnfjord har vore svært godt. Laksen er feit og fin og snittvekta er over 6 kilo. Største laksen er på 15.6 kilo og fleire laksar ligg på rundt 10 kilo.

All laks som ikkje er skada/blør er sett tilbake i elva, dvs. 90 prosent. Alt fiske med fluge og sluk føregår utan mothakar, for lettare å kunne ta laksen av kroken.

Det er minimalt med lakselus og ikkje synlege luseskadar på nokon av laksane.

 

E-post

Utviklet med HTML5 og CSS3 av akzidenz