Kontakt: Atle Frøysland, tlf. 916 11 846
epost

Fabelaktiv

Kontakt: Atle Frøysland, tlf. 916 11 846
epost

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Fiskesesong i Nausta 2014 1. juni til 31. august

Fiske i NaustaFisketida i Nausta er utvida med 30 dagar frå 2013 til 2014. Utvida fisketid skuldast Nausta elveeigarlag si gode forvaltning av laksestammen. I 2008 vart det innført ein ny og todelt kvotemodell, for å i vareta den største og viktigaste gytelaksen.
Modellen fungerer slik:

Sesongkvote for heile elva på laks over 3.0 kilo og personleg døgnkvote på mindre laks. I snitt har 63 % av laksen over 3.0 kilo og 18 % av laksen under 3.0 kilo blitt sett tilbake dei siste seks åra. Dette har i snitt gitt ein årleg auke på 22.000 laksesmolt.

Les mer …

E-post

Fantastisk laksefiske i Nausta i 2012

IMG 3760Nausta kan i 2012 vise til 56 prosent auke i antal laks og 73 prosent i kilo. Det vart tatt 1.904 laks og 6.119 kilo. Snittvekta auka frå 3.0 kilo i 2011 til 3.6 kilo i år. Endå meir imponerande er resultatet når ein veit at fiskesesongen først starta 22.juni og vart avslutta 15.august.

Ca. 40 prosent av all laks vart sett tilbake i elva. For laks over 3.0 kilo ca.75 prosent. Dette gir ein unik gytebestand noko som saman med god kultivering gjer at framtida for elva ser lys ut.

Les mer …

E-post

Utviklet med HTML5 og CSS3 av akzidenz