Kontakt: Atle Frøysland, tlf. 916 11 846
epost

Fabelaktiv

Kontakt: Atle Frøysland, tlf. 916 11 846
epost

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

God opning på laksefiske i Nausta

Fiske i NaustaFrå 1. til 9. juni er det tatt i overkant av 100 laks i Nausta. Det aller meste er mellom- og storlaks. All laks over 3,0 kilo som ikkje er skada blir sett tilbake i elva. Laksen er allereie godt fordelt på heile elva. Det har gått 50 laks gjennom lakseteljaren i Hovefossen, noko som er eit godt bevis på at restaureringa av laksetrappa sist haust har vore ein suksess.

Les mer …

E-post

Ledige fiskedøgn i Nausta

Fiske i NaustaVed å gå inn på Gode tilbod og ledige periodar finn du ei oversikt over ledige fiskedøgn og prisar.

Ved å trykke på les meir så finn du gode forslag til pakkeløysingar av fiske og overnatting. Du vel fritt antal dagar og om du vil bu i ei enkel fiskehytte på elvekanten eller hos Ekreskogen hytter.

I år så forventar ein eit godt fiske på sone 4, 5 og 6 på oppsida av Hovefossen pga. av at laksetrappene i Hovefossen er utbetra, noko som gjer at laksen kan gå opp trappene på dei fleste vasstandar.    

Les mer …

E-post

Utviklet med HTML5 og CSS3 av akzidenz