Kontakt: Atle Frøysland, tlf. 916 11 846
epost

Fabelaktiv

Kontakt: Atle Frøysland, tlf. 916 11 846
epost

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Naustdalsfossen ny fiskesone for FabelAktiv

Laksefiske i Nausta

FabelAktiv formidlar frå og med 2011 fiske på Friis- og Klevenretten i Nausta, eit av Noregs beste område for laksefiske. I 2010 var det tatt 279 villaks på rettane.

Over 60 % av laksen vart sett tilbake i elva. Fiske er tilgjengeleg for ulike kundegrupper og passer for gruppe på inntil seks personar. Ein bur i fine hytter på elvebredda. Fiske under Naustdalsfossen kan kombinerast med fiske på gode fiskesoner lenger oppe i Nausta.

For meir informasjon kontakt Atle Frøysland på epost eller telefon 916 11 846.

E-post

Utviklet med HTML5 og CSS3 av akzidenz