Kontakt: Atle Frøysland, tlf. 916 11 846
epost

Fabelaktiv

Kontakt: Atle Frøysland, tlf. 916 11 846
epost

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Reisaelva ny elv for FabelAktiv

DSC03679I 2011 formidlar FabelAktiv fiske i Reisaelva, ei av landets beste storlakselvar. I 2010 var snittvekta på dei 10 største laksane 21 kilo, den største 23 kilo. Totalfangst på 11.593 kilo.

Reisaelva er med ei snittvekt på 6.54 kilo i 2010 i verdensklasse når det gjeld snittvekt på atlanterhavslaks. For Alta laksen var snittvekta på 5,47 kg. Totalfangsten for Reisaelva var 11.593 kilo. Fordelt på 829 laks over 7 kg, 438 laks mellom 3 og 7 kg og 506 smålaks under 3 kg. I tal kilo var det ein auke på 3.500 kilo frå 2009.

436 laksar var over 10 kg og 64 lakser over 15 kg. Gjennomsnittsvekta på dei 10 største laksane var på 21 kg og årets største laksen var 23 kilo.

Fisket etter sjøaure var også godt, med ein totalfangst på 1.286 kg, med ei snittvekt på 1.45 kilo. Fleire fisker var mellom 4 og 6 kg. Auken frå 2009 til 2010 var på 412 kilo. Det beste fisket etter sjøauren var i slutten av august og begynnelsen av september.

Sjå meir her

E-post

Utviklet med HTML5 og CSS3 av akzidenz