Kontakt: Atle Frøysland, tlf. 916 11 846
epost

Fabelaktiv

Kontakt: Atle Frøysland, tlf. 916 11 846
epost

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bestilling av fiske i Nausta 2017

Godt fiske i Nausta

Ynskjer du å fiske laks hos FabelAktiv i Nausta i 2017 så er det lurt å ta kontakt raskt. Pågangen har vore stor og det minkar med ledige døgn. Den gode sesongen i 2016 med 1.340 laks og 4.640 kilo gjer Nausta til ei av Noregs beste lakseelvar målt i antal og kilo laks pr. kilometer elv. 

E-post

1650 laks gjennom fisketeljar i Nausta

DSC 0460 350

1 august har det gått 1650 laks gjennom fisketeljaren i Hovefossen, fire kilometer frå sjøen. Snittet dei siste 10 åra pr 1 august er 850 laks, og det beste året i perioden, 2011, var det gått opp 1.650 laks. Det har vore ein ideell vasstand og temperatur gjennom heile fiskesesongen for at laksen skal fordele seg på heile den lakseførande delen av Nausta som er 11.5 km.

Les mer …

E-post

Utviklet med HTML5 og CSS3 av akzidenz