Kontakt: Atle Frøysland, tlf. 916 11 846
epost

Fabelaktiv

Kontakt: Atle Frøysland, tlf. 916 11 846
epost

Atle Frøysland med laks

Endring av FabelAktiv

Grunna stort arbeidspress som dagleg leiar i Stiftinga Norsk Villaksforvaltning (SNVF) og sjukdommen Parkinsons, gjer at eg ikkje lenger har kapasitet til å drive FabelAktiv. Eg takkar kundar, grunneigarar og andre samarbeidspartnarar for godt samarbeid i 15 år. Om du ynskjer laksefiske i Nausta, så kan du kontakte:

  • John Andre Grimseth på telefon 416 27 950
  • Mads Kleven på telefon 906 21 390.

Eg vil no bruke meir tid til eige fiske, jakt og til trening i kampen mot Parkinsons. SNVF betyr mykje for meg og vil ha høg prioritet. Vi er inne i ei svært positiv utvikling, og vil i løpet av sommaren presentere ei større nasjonal satsing, som du etter kvart kan lese om på heimesida vår www.snvf.no For spørsmål ta kontakt på telefon 916 11 846.

Atle Frøysland

E-post