Kvalitetssikra fiske-, jakt- og
     naturopplevingar

Kontakt Atle for forslag til neste fiske- og/eller jakttur

Atle Frøysland - mobil 91 61 18 46
e-post

For more information in english, please contact our fishing-guide Torgeir Ulleland
tel. +47 95 04 16 00  or  email

 
Forslag til pakkeløysingar av laksefiske i Nausta

Fiske i NaustaYnskjer du å fiske hos FabelAktiv i Nausta før 13 august så bør du bestille raskt, då det er får ledige periodar at. Du bestemme sjølve antal dagar, fiskesoner og om du vil overnatte på elvekanten i ei av fiskehyttene, eller i ei fin hytt hos Ekreskogen hytter. 

Frå 13 til 24.august er det ledig på sone 4, 5 og 6 som ligg på oppsida av Hovefossen. 
Ein forventar eit godt fiske på desse sonene i år pga. at dei to laksetrappene i Hovefossen er utbetra, noko som gjer at laksen kan gå opp trappene på dei fleste vasstandar.   

Les mer …
 
Fiskesesong i Nausta 2014 1.juni til 31.august

Fiske i NaustaFisketida i Nausta er utvida med 30 dagar frå 2013 til 2014. Utvida fisketid skuldast Nausta elveeigarlag si gode forvaltning av laksestammen. I 2008 vart det innført ein ny og todelt kvotemodell, for å i vareta den største og viktigaste gytelaksen.
Modellen fungerer slik:

Sesongkvote for heile elva på laks over 3.0 kilo og personleg døgnkvote på mindre laks. I snitt har 63 % av laksen over 3.0 kilo og 18 % av laksen under 3.0 kilo blitt sett tilbake dei siste seks åra. Dette har i snitt gitt ein årleg auke på 22.000 laksesmolt.

Les mer …
 
<< Start < Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 Neste > Siste >>

Side 1 av 8