Kontakt: Atle Frøysland, tlf. 916 11 846
epost

Fabelaktiv

Kontakt: Atle Frøysland, tlf. 916 11 846
epost

Bestilling av fiske i Nausta 2015

Godt fiske i Nausta

Ynskjer du å fiske laks hos FabelAktiv i Nausta i 2015 så er det lurt å ta kontakt raskt.  Pågangen er stor noko som skuldast ein vesentleg auke av kundar i 2014. Dei aller fleste av dei har signalisert at dei ynskjer seg tilbake til Nausta neste år. Eksisterande kundar har førsteretten til å velje tidspunkt og fiskesoner i 2015.

Les mer …

E-post

Mykje laks i Nausta

Godt fiske i NaustaOppgangen av laks til Nausta i år er over det dobbelte av i fjor. Det er registrert 1.100 fisk gjennom fisketeljar/video i Hovefossen. Det er mykje stor laks til Nausta å vere og godt med mellom- og smålaks. Den største laksen som er registret i teljaren er på ca.20 kilo.  

Les mer …

E-post

Sesongen 2014 i Nausta

Godt fiske i NaustaPå FabelAktiv sine fiskesoner vart det i år fiska 145 laks som er ein auke på 23 % frå 2013.
Tatt i betraktning den svært låg vasstanden og høg vasstemperatur gjennom stort sett heile sesongen, så er dette eit godt resultat. Snittvekta gjekk ned frå 3.0 til 2.8 kilo.

Les mer …

E-post

God opning på laksefiske i Nausta

Fiske i NaustaFrå 1. til 9. juni er det tatt i overkant av 100 laks i Nausta. Det aller meste er mellom- og storlaks. All laks over 3,0 kilo som ikkje er skada blir sett tilbake i elva. Laksen er allereie godt fordelt på heile elva. Det har gått 50 laks gjennom lakseteljaren i Hovefossen, noko som er eit godt bevis på at restaureringa av laksetrappa sist haust har vore ein suksess.

Les mer …

E-post

Utviklet med HTML5 og CSS3 av akzidenz