Kontakt: Atle Frøysland, tlf. 916 11 846
epost

Fabelaktiv

Kontakt: Atle Frøysland, tlf. 916 11 846
epost

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

1650 laks gjennom fisketeljar i Nausta

DSC 0460 350

1 august har det gått 1650 laks gjennom fisketeljaren i Hovefossen, fire kilometer frå sjøen. Snittet dei siste 10 åra pr 1 august er 850 laks, og det beste året i perioden, 2011, var det gått opp 1.650 laks. Det har vore ein ideell vasstand og temperatur gjennom heile fiskesesongen for at laksen skal fordele seg på heile den lakseførande delen av Nausta som er 11.5 km.

Les mer …

E-post

Laksefiske under Naustdalsfossen

Friis terrasse

FabelAktiv formidlar fiske under Naustdalsfossen, - ein av Noregs beste fiskeplassar for laksefiske. Kombinasjonen av den gode fiskeplassen og at ein bur på elvekanten og kan studere nygått laks som hoppar i fosshølen gjer dette til ei unik oppleving. Vi tilrettelegg fleksible pakkeløysingar for grupper på inntil 6 personar. Ta kontakt på telefon 916 11 846 eller på e-post for meir informasjon og pristilbod.

Les meir…

E-post

Utviklet med HTML5 og CSS3 av akzidenz